Deficyt w obrotach bieżących w VII wyniósł 178 mln euro - NBP

11-09-2013 14:13
11.09. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w lipcu 2013 roku wyniósł 178 mln euro wobec 574 mln euro nadwyżki w czerwcu i wobec 18,2 mln euro nadwyżki oczekiwanej przez ekonomistów - podał w środę NBP.

"Saldo rachunku bieżącego, w lipcu 2013 r., było ujemne i wyniosło 178 mln euro. Na wartość tego salda złożyły się: dodatnie salda usług (534 mln euro), transferów bieżących (368 mln euro) i obrotów towarowych (293 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (1.373 mln euro). W analogicznym miesiącu 2012 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 973 mln euro. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1.804 mln euro" - napisano w komunikacie NBP.

NBP podał, że w lipcu 2013 r. eksport towarów został oszacowany na poziomie 12.952 mln euro, a import 12.659 mln euro.

"W omawianym miesiącu odnotowano, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wyższy wzrost eksportu niż importu towarów. W porównaniu z danymi za lipiec 2012 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 733 mln euro, tj. o 6,0 proc., a import towarów był wyższy o 51 mln euro, tj. o 0,4 proc. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 293 mln euro i, w porównaniu do lipca 2012 r., poprawiło się o 682 mln euro" - napisano.

Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji w Polsce wyniosło 178 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 649 mln euro.(PAP)

jba/ jtt/