Deficyt w obrotach bieżących w II wyniósł 854 mln euro - NBP

15-04-2013 14:08
15.04. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w lutym 2013 roku wyniósł 854 mln euro wobec 1.688 mln euro deficytu w styczniu i wobec 1.286,4 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - podał w poniedziałek NBP.

"Deficyt rachunku bieżącego, w lutym 2013 r., wyniósł 854 mln euro. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1.409 mln euro) i transferów bieżących (390 mln euro) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (602 mln euro) i usług (mln euro 343). W analogicznym miesiącu 2012 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1.909 mln euro" - napisano w komunikacie NBP.

"Na zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego istotnie wpłynęła zmiana salda z ujemnego na dodatnie w obrotach towarowych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 24 mln euro" - dodano.

NBP podał, że w lutym 2013 roku odnotowano wyższą dynamikę eksportu niż importu towarów.

"W omawianym miesiącu eksport towarów został oszacowany na poziomie 12.090 mln euro, a import 11.488 mln euro. W porównaniu z danymi za luty 2012 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 373 mln euro, tj. o 3,2 proc., a import towarów był niższy o 1.112 mln euro, tj. o 8,8 proc. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 602 mln euro i w porównaniu do lutego 2012 r. poprawiło się o 1.485 mln euro" - napisano.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.113 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 613 mln euro.(PAP)

jba/ gor/