Deficyt w budżecie po VII wyniósł 25,9 mld zł - MF (tabela)

16-08-2013 15:00
16.08. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lipcu 2013 roku wyniósł 25.917,1 mln zł, co daje 72,9 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 184.448,0 mln zł, czyli 55,1 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 158.530,9 mln zł, czyli 53,0 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 158.530,9 53,0podatkowe 266.982,7 136.471,9 51,1podatki pośrednie 192.208,2 99.999,2 52,0 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 33.593,3 52,0CIT 29.638,5 13.123,6* 44,3PIT 42.936,0 22.158,8* 51,6

dochody niepodatkowe 30.806,7 21.597,4 70,1 w tym cło 2.001,0 1.113,8 55,7środki z UE 1.596,0 461,6 28,9 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 85,1 45,3 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 376,5 26,7

WYDATKI 334.950,8 184.448,0 55,1obsługa długu krajowego 32.126,2 16.645,7 51,8obsługa długu zagranicznego 11.385,7 8.529,7 74,9rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 12.556,7 70,6dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 9.114,9 57,4dotacje dla FUS 37.113,9 16.325,3 44,0subwencja dlasamorządów 51.259,5 34.040,7** 66,4

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -25.917,1 72,9

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 0,0 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 25.917,1 88,1

krajowe 12.546,9 15.013,3 119,7

bony - -2.813,2 -obligacje 25.478,6 37.991,4 149,1środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1pożyczki udzielone -4.792,6 -12.021,2 250,8zarządzaniepłynnością sektora - 750,1 -pozostałe przychodyi rozchody - 277,5 -przychody z prywat. 5.000,6 1.884,0 37,7rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -7.496,0 49,7w tym OFE -11.314,7 -6.236,9 55,1Prefinansowaniez UE -49,3 148,1 -lokata - 17.641,0 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -2.516,5 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 10.903,8 64,7

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za lipiec - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2.527,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za sierpień wynosi - 3.025,5 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

jba/ ana/