Deficyt w budżecie po maju wyniósł 30.943,0 mln zł - MF (tabela)

17-06-2013 15:00
17.06. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po maju 2013 roku wyniósł 30.943,0 mln zł, co daje 87,0 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 138.747,1 mln zł, czyli 41,4 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 107.804,1 mln zł, czyli 36,0 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 107.804,1 36,0podatkowe 266.982,7 96.418,4 36,1podatki pośrednie 192.208,2 68.441,0 35,6 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 22.754,1 35,3CIT 29.638,5 10.992,3* 37,1PIT 42.936,0 16.090,2* 37,5

dochody niepodatkowe 30.806,7 10.970,0 35,6 w tym cło 2.001,0 790,4 39,5środki z UE 1.595,9 415,7 26,0 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 53,7 28,6 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 362,0 25,7

WYDATKI 334.950,8 138.747,1 41,4obsługa długu krajowego 32.126,2 12.455,5 38,8obsługa długu zagranicznego 11.385,7 6.814,7 59,9rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 9.812,6 55,2dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 6.321,9 39,8dotacje dla FUS 37.113,9 14.714,0 39,6subwencja dlasamorządów 51.259,5 25.922,8** 50,6

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -30.943,0 87,0

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 -1.191,6 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 32.134,6 109,3

krajowe 12.546,9 23.455,3 186,9

bony - -1.089,6 -obligacje 25.478,6 39.151,0 153,7środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1pożyczki udzielone -4.792,6 -6.841,6 142,8zarządzaniepłynnością sektora - 1.425,8 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 1.869,5 37,4rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -5.281,4 35,0w tym OFE -11.314,7 -4.136,8 36,6Prefinansowaniez UE -49,3 166,1 -lokata - 19.610,6 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -2.249,0 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 8.679,3 51,5

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za maj - zgodnie z ustawą z dnia 13listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2.260,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za maj wynosi - 3.027,0 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

nik/ ana/