Deficyt w budżecie po lutym wyniósł 21.654,9 mln zł - MF (tabela) 15-03-2013 15:01

15-03-2013 15:01
15.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lutym 2013 roku wyniósł 21.654,9 mln zł, co daje 60,9 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 64.484,4 mln zł, czyli 19,3 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 42.829,5 mln zł, czyli 14,3 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 42.829,5 14,3podatkowe 266.982,7 39.496,9 14,8podatki pośrednie 192.208,2 28.447,2 14,8 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 8.682,8 13,5CIT 29.638,5 3.816,2* 12,9PIT 42.936,0 6.870,4* 16,0

dochody niepodatkowe 30.806,7 3.293,7 10,7 w tym cło 2.001,0 298,8 14,9środki z UE 1.595,9 38,9 2,4 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 21,8 11,6 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 17,1 1,2

WYDATKI 334.950,8 64.484,4 19,3obsługa długu krajowego 32.126,2 3.611,8 11,2obsługa długu zagranicznego 11.385,7 3.836,5 33,7rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 5.642,7 31,7dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 2.326,1 14,7dotacje dla FUS 37.113,9 10.736,8 28,9subwencja dlasamorządów 51.259,5 13.981,9** 27,3

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -21.654,9 60,9

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 -6.697,8 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 28.352,7 96,4

krajowe 12.546,9 22.656,6 180,6

bony - 1.659,8 -obligacje 25.478,6 18.233,6 71,6środki z '12 7.000,0 11.138,2 159,1pożyczki udzielone -4.792,6 1,3 -zarządzaniepłynnością sektora - 2.206,4 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 1.176,0 23,5rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -2.280,7 15,1w tym OFE -11.314,7 -1.595,1 14,1Prefinansowaniez UE -49,3 64,4 -lokata - 11.746,7 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -2.204,3 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 5.696,1 33,8

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za styczeń - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.320,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za luty wynosi - 3.027,2 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich</PRE>

(PAP)

map/ jtt/