Deficyt sektora finansów publicznych w '13 wyniesie 3,4 proc. PKB - MFW

16-04-2013 17:00
16.04. Warszawa (PAP) - Deficyt polskiego sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniesie 3,4 proc. PKB i będzie się obniżał do 2,9 proc. PKB w 2014 r., 2,2 proc. w 2015 r. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym we wtorek monitorze fiskalnym.

Prognozy te nie zmieniły się od styczniowego raportu.

MFW szacuje, że w 2012 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 3,5 proc. PKB.

"Ostatnie reformy w Czechach, Grecji, Łotwie i Polsce powinny wzmocnić stabilność ich systemów emerytalnych" - zaznaczono w raporcie.

MFW spodziewa się, że w 2013 r. deficyt sektora finansów publicznych w Czechach wyniesie 2,9 proc. PKB w 2013 r., 2,8 proc. PKB w 2014 r. i 2,6 proc. PKB w 2015 r. Prognoza dla Węgier to odpowiednio 3,2 proc., 3,4 proc. i 3,3 proc. PKB.

Poniżej prognozy MFW dla Polski (w proc. PKB), wg metodologii ESA-95.

<PRE> '13 '14 '15 '16 '17 '18Deficyt sektora fin. publ. 3,4 2,9 2,2 2,0 2,0 1,9Deficyt pierwotny 2,8 2,6 3,1 2,9 2,8 2,6Deficyt dostosowany cyklicznie 2,9 2,6 2,0 1,9 1,9 1,9Deficyt pierwotny dostosowany 0,3 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6cyklicznieDług publiczny 56,8 56,2 55,4 54,3 53,2 52,1

<PRE>

"Prognozy dla Polski biorą pod uwagę przekierowanie składek emerytalnych z I do II filara" - zaznaczono w raporcie.(PAP)

fdu/ ana/