Deficyt na poziomie 3,9 proc. PKB w '12 bez wpływu na perspektywę ratingu - Moody's (opis)

30-04-2013 09:35
30.04. Warszawa (PAP) - Wyższy od oczekiwań poziom deficytu sektora finansów publicznych za 2012 rok na poziomie 3,9 proc. PKB nie będzie miał wpływu na stabilną perspektywę ratingu Polski - ocenia Jaime Reusche z agencji ratingowej Moody's.

"W 2012 roku deficyt sektora finansów publicznych zmniejszył się do 3,9 proc. PKB z 5 proc. w 2011 roku, ale był wyższy od celu na poziomie 3,5 proc., który mógłby doprowadzić do zdjęcia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu (EDP)" - napisał Reusche w poniedziałkowej nocie.

"Poślizg w ograniczaniu deficytu w 2012 (...) nie będzie miał wpływu na stabilną perspektywę ratingu +A2+" - dodał.

"Chociaż poślizg wynika z mocniejszego niż oczekiwano spowolnienia gospodarczego, to takie odchylenie mieści się w granicach tolerancji obecnego ratingu i jego perspektywy, które są wspierane przez trwające wysiłki rządu mające na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych" - zaznaczył ekonomista.

Długoterminowy rating Polski w walucie obcej i krajowej, przyznany prze agencję Moody's, jest obecnie na poziomie +A2+ z perspektywą stabilną.

DLA MOODY'S OD DEFICYTÓW WAŻNIEJSZE POZIOMY DŁUGU

Jak wynika z noty agencji, dla ratingu i jego perspektywy istotniejsze od poziomów deficytu jest dynamika długu w relacji do PKB. Agencja prognozuje, że w 2013 r. deficyt wyniesie ponad 3 proc. PKB, a poziom długu (wg ESA95) wzrośnie powyżej 56 proc., po czym w 2014 r. nastąpi stabilizacja poziomów długu, a później zaczną się one obniżać. Ten scenariusz jest już uwzględniony w ratingu Polski i jego perspektywie.

"Sądzimy, że tempo konsolidacji w tym roku znacznie spowolni. W oparciu o nasze oczekiwania realnego wzrostu o 1,5 proc. w 2013 r., poziom długu w 2013 r. zapewne nieznacznie wzrośnie i przekroczy 56 proc. PKB, po spadku do 55,6 proc. w 2012 r. (...). Prognozujemy, że relacja długu do PKB, po stabilizacji w tym roku, począwszy od 2014 r. będzie się ponownie obniżała, wraz z ożywieniem gospodarczym" - napisał Reusche.

"Rating na poziomie A2 ze stabilną perspektywą uwzględnia te korzystne średnioterminowe prognozy, kładąc większy nacisk na dynamikę długu niż na wyniki deficytu. Co więcej, statystyki fiskalne nie różnią się od statystyk innych państw z ratingiem +A+" - dodał.

"Popyt zewnętrzny obecnie wspiera aktywność gospodarczą, a eksport netto jest jedynym składnikiem o dodatnim wkładzie do wzrostu, podczas gdy spożycie prywatne utraciło dynamikę. Napędzany eksportem wzrost w niewielkim stopniu zwiększy przychody budżetu, gdyż te w większym stopniu zależą od aktywności wynikającej z popytu krajowego. To osłabi wysiłki konsolidacyjne, w skutek czego deficyt sektora finansów publicznych w 2013 r. znów będzie powyżej 3 proc. PKB" - napisał ekonomista.

W ocenie Moody's, "gospodarka zaczyna przejawiać oznaki stabilizacji, co wskazuje, że spowolnienie powinno sięgnąć dna w II lub III kw., a pod koniec roku powróci korzystna dynamika i utrzyma się w 2014 r."

Reusche ponownie ocenił, że odporność gospodarki i ograniczone pogorszenie relacji długu do PKB od 2008 r. uczyniły z polskich obligacji "bezpieczną przystań" w Europie Środkowo-Wschodniej.(PAP)

fdu/ bg/ asa/