Decyzja RPP była uzasadniona - Rada Gospodarcza 07-03-2013 10:35

07-03-2013 10:35
07.03. Warszawa (PAP) - Środowa decyzja RPP o obniżce stóp, mimo, że zaskoczyła rynki była uzasadniona - ocenia członek Rady Gospodarczej przy premierze Paweł Durjasz.

RPP w środę obniżyła stopy o 50 pb zaskakując rynek, który oczekiwał obniżki o 25 pb.

"Banki centralne realizujące strategię bezpośredniego celu inflacyjnego starają się prowadzić nudną i przewidywalną politykę pieniężną. RPP zdecydowała się jednak zaskoczyć rynki finansowe obniżając stopy aż o 50 pkt. bazowych. To uzasadniona decyzja - o której zadecydowała najprawdopodobniej najnowsza projekcja inflacyjna NBP potwierdzająca, że inflacja (CPI) może utrzymać się blisko dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu aż do 2015 r. Z podanych wczoraj wyników projekcji wynika, że przyspieszenie wzrostu PKB w najbliższych latach może być na tyle powolne, że powiększająca się luka popytowa będzie nadal ograniczać inflację. Rada zakomunikowała wczoraj wyraźnie, że kończy dotychczasową sekwencję luzowania polityki pieniężnej, chociaż prof. Belka deklarował jednocześnie, że żadne decyzje Rady nie są jeszcze całkiem wykluczone" - napisał Durjasz w codziennym biuletynie RG. (PAP)

map/ asa/