Cztery możliwości postępowania z akcjami przy dobrowolności przynależności do OFE - raport o OFE

26-06-2013 12:17
26.06. Warszawa (PAP) - W wariancie dobrowolności przynależności do OFE po przeniesieniu z OFE do ZUS istnieć będą cztery możliwości postępowania z akcjami, w tym przeniesienie ich do ZUS i stopniową sprzedaż, czy pozostawienie w OFE, a w zamian przeniesienie do ZUS z OFE obligacji o tej samej wartości - wynika z "Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego".

Z przeglądu wynika, że na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE każdy ubezpieczony miałby 3 miesiące. Składki i aktywa pozostałych osób zostałyby przeniesione do ZUS na subkonto II filaru.

Decyzja przejścia do ZUS byłaby nieodwołalna. Osoby, które postanowiły pozostać w OFE, mogłyby w przyszłości zmienić tę decyzję. Kapitał osób, które zdecydowały o pozostaniu w OFE, byłby na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego stopniowo przenoszony z OFE na subkonto II filaru w ZUS.

Zgodnie z wariantem dobrowolości przynależności do OFE, obligacje skarbowe, których właścicielem stałby się ZUS, na skutek decyzji ubezpieczonego o przejściu z OFE do ZUS, byłyby umarzane. Gotówka i depozyty bankowe byłyby wpłacane na subkonto w ZUS.

Poniżej możliwości postępowania z innymi papierami wartościowymi przedstawione w raporcie:

<PRE>

1. Pozostawienie w OFE, a w zamian za to przeniesienie do ZUS z OFE obligacji o tej samej wartości (które następnie zostaną umorzone). Taki sposób przeniesienia aktywów, polegający na zamianie akcji w portfelu przechodzących do ZUS na obligacje w portfelach pozostających w OFE, nie mógłby powodować przekroczenia limitu udziału akcji w portfelach pozostających w OFE (limit ten mógłby być jednak podwyższony).

2. Przeniesienie do FRD, który zarządza nimi w sposób pasywny i sprzedaje tak, by nie powodować spadku rynkowych notowań tych papierów.

3. Przeniesienie do ZUS i stopniowa sprzedaż, co najmniej po cenie z dnia przeniesienia.

4. Przeniesienie do ZUS i powierzenie w zarządzanie prywatnym instytucjom finansowym z zadaniem stopniowego sprzedawania ich w przyszłości po jak najwyższej cenie (za prowizję od tej ceny). W szczególności, instytucjami takimi mogłyby być PTE.

</PRE>

"Należałoby przyjąć takie rozwiązanie, które zminimalizuje wpływ zmian w systemie emerytalnym na rynek kapitałowy i nie dopuści, by przeniesienie aktywów z OFE do ZUS zmusiło OFE do sprzedaży jakichkolwiek z posiadanych aktywów na rynku" - napisano w raporcie.

"W przypadku, gdy większość ubezpieczonych zdecydowałaby się zostać w OFE, możliwe byłoby zastosowanie tylko pierwszego trybu przenoszenia. Przy większej skali przejść preferowane powinny być - minimalizujące koszty zarządzania - tryby przenoszenia aktywów wymienione w pkt. 2 i 3" - dodano.

W przeglądzie podano, że aby instytucje sektora publicznego nie uzyskały znaczącego wpływu na zarządzanie spółkami giełdowymi należy wprowadzić zasadę, że nie mogą one zarządzać pakietami akcji większymi niż 5-10 proc. akcji danej firmy.

"Rząd powinien rozważyć w ciągu 2 lat od wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym liberalizację ograniczeń portfelowych obowiązujących OFE, a także otwarcie rynku OFE na konkurencję ze strony TFI" - napisano w raporcie. (PAP)

seb/ jtt/