Cykl specjalnych komentarzy edukacyjnych Forex-University – cz. 4

10-10-2013 10:03
Dobór strategii jest jednym z czynników decydujących o sukcesie na foreksie. Podobnie jak podział kapitału. Warto przemyśleć, jaki procent całkowitego kapitału będziemy ryzykować w pojedynczej transakcji – pisze Sebastian Job, ekspert Forex-University, edukacyjnego projektu TMS Brokers.

Umiejętność długoterminowego czerpania zysków z rynku przez daytradera to wypadkowa trafności oraz stosunku zysku do ryzyka (ang. risk/reward ratio) jego transakcji. Żeby uzmysłowić istotność tego zagadnienia, musimy sobie zdać sprawę, że hipotetycznie inwestor, który zawiera 9 na 10 zyskownych transakcji, może mimo to stracić cały swój kapitał, podczas gdy inwestor mylący się w 95 proc. przypadków może w długim terminie zarabiać.

Przykłady? Strategia inwestycyjna inwestora ABC posiada historyczną trafność na poziomie 80 proc. oraz stosunek zysku do ryzyka 1/5. ABC realizuje częste zyski na stałym poziomie 10 pipsów, stawiając jednocześnie odległe zlecenie stop loss na 50 pipsów. W statystyce na 100 zagrań inwestor ten zarobi więc 80 razy po 10 pipsów, oraz straci 20 razy po 50 pipsów, co w ostatecznym bilansie daje stratę 200 pipsów (800 - 1000).

Strategia inwestycyjna inwestora DFE ma historyczną trafność 20 proc. oraz stosunek zysku do ryzyka 5/1. Statystycznie, cztery na pięć zagrań DFE kończy się małą stratą wysokości 10 pipsów, podczas gdy system zakłada zamykanie zysków wysokości min. 50 pipsów. W liczbie 100 zagrań inwestor ten zarobi więc 20 razy po 50 pipsów, oraz straci 80 razy po 10 pipsów, co ostatecznie da zysk 200 pipsów (1000 - 800).

Bazując na powyższych rozważaniach można więc stwierdzić, że w zakresie modelu zarządzania kapitałem najważniejsze dla inwestora będą dwie decyzje:

  • dostosowania średniego stosunku zysk/ryzyko do prognozowanej trafności naszych sygnałów inwestycyjnych,
  • rozważenia, jaki procent całkowitego kapitału przeznaczonego na inwestycję będziemy ryzykować w pojedynczej transakcji.

I nad tym właśnie warto się zastanowić rywalizując o cenne nagrody w konkursie TMS Pro Daytrader.