CPI w horyzoncie projekcji blisko dolnej granicy wahań celu - Belka

06-03-2013 16:32
06.03. Warszawa (PAP) - CPI w horyzoncie projekcji blisko dolnej granicy wahań celu, dynamika PKB będzie rosła stopniowo, nie zagrażając celowi inflacyjnemu - wynika z wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP na konferencji po posiedzeniu Rady.

"W 2013 roku projekcja przewiduje stopniowe zwiększanie dynamiki PKB, przewiduje utrzymywanie się CPI koło dolnej granicy przedziału wahań" - powiedział prezes NBP Marek Belka.

"Jeśli chodzi o kolejny rok wzrost gospodarczy powoli i stopniowo będzie się ożywiał, a w horyzoncie projekcji luka popytowa nie zostanie zamknięta. CPI będzie raczej w dolnej granicy wahań" - dodał.

"Co jest bardzo istotne ożywienie nie zagraża realizacji celu" - powiedział członek RPP Andrzej Kaźmierczak.

NBP zaprezentuje szczegóły projekcji w poniedziałek. (PAP)

jba/ map/ ana/