CPI średnioroczna w '13 wyniesie 1,6 proc.; w '14 wzrośnie do 2,4 proc. - APK

29-04-2013 09:13
29.04. Warszawa (PAP) - Inflacja średnioroczna w 2013 roku wyniesie 1,6 proc., a w 2014 roku wzrośnie do 2,4 proc. - wynika z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji 2013, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"W przypadku inflacji prognozuje się, że po wyraźnym spadku w końcu 2012 roku utrzyma się ona na niskim poziomie również w roku bieżącym. Inflacja średnioroczna (mierzona CPI) w 2013 r. wyniesie 1,6 proc. w porównaniu z 3,7 proc. w roku ubiegłym" - napisano w dokumencie.

Resort finansów podaje również, że w kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych oraz uwzględniając utrzymującą się wysoką ujemną lukę produktową i oczekiwaną tendencję aprecjacyjną złotego, przewiduje się, że presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona.

"Zakłada się jednak, że wspomniane czynniki oraz fakt dalszego zacieśniania polityki fiskalnej znajdą odzwierciedlenie w decyzjach RPP dotyczących skali i tempa zmian stóp procentowych. Właściwy policy mix, w tym uwzględniający decyzje głównych banków centralnych na świecie w zakresie polityki pieniężnej, pozwoli stopniowo CPI zbliżyć się do celu inflacyjnego NBP. W 2014 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4 proc., by w latach 2015-16 ustabilizować się na poziomie 2,5 proc." - napisano w programie konwergencji. (PAP)

bg/ osz/