Ceny utrzymały poziom z maja dzięki żywności oraz wyprzedażom odzieży i obuwia - GUS

15-07-2013 14:09
15.07. Warszawa (PAP) - Ceny utrzymały poziom z maja dzięki obniżce cen żywności oraz wyprzedażom odzieży i obuwia - wynika z danych GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2013 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie obniżki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc. Wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury, a także restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,2 proc.), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,04 pkt. proc., 0,02 pkt. proc. i po 0,01 pkt. proc." - napisał GUS.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,2 proc.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost cen w zakresie rekreacji i kultury (o 3,4 proc.), mieszkania (o 0,9 proc.), a także napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,7 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 pkt. proc., 0,24 pkt. proc. i 0,23 pkt. proc. Obniżki opłat związanych z łącznością (o 9,7 proc.), transportem (o 3,5 proc.) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,40 pkt. proc., 0,33 pkt. proc. i 0,23 pkt. proc." - napisano. (PAP)

map/ asa/