Cena miedzi na LME wzrosła do 7839,50 USD za tonę

12-03-2013 15:07
12.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7839,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7814,00 3 mies. 7839,50

Aluminium natychmiast 1938,7599,7 proc. 3 mies. 1978,50

Nikiel natychmiast 16967,50 3 mies. 17027,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1975,00 3 mies. 1997,50

</PRE>

(PAP)