Cena miedzi na LME wzrosła do 7744,75 USD za tonę

08-03-2013 15:28
08.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7744,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7729,75 3 mies. 7744,75

Aluminium natychmiast 1926,7599,7 proc. 3 mies. 1968,25

Nikiel natychmiast 16557,50 3 mies. 16637,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1969,50 3 mies. 1989,75

</PRE>

(PAP)