Cena miedzi na LME wzrosła do 7613,25 USD za tonę

28-03-2013 15:28
28.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7613,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7582,25 3 mies. 7613,25

Aluminium natychmiast 1881,2599,7 proc. 3 mies. 1910,25

Nikiel natychmiast 16537,50 3 mies. 16697,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1870,25 3 mies. 1898,25

</PRE>

(PAP)