Cena miedzi na LME wzrosła do 7379,00 USD za tonę

13-05-2013 15:32
13.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7379,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7350,25 3 mies. 7379,00

Aluminium natychmiast 1827,2599,7 proc. 3 mies. 1855,25

Nikiel natychmiast 15232,50 3 mies. 15332,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1823,75 3 mies. 1859,00

</PRE>

(PAP)