Cena miedzi na LME wzrosła do 7376,50 USD za tonę

10-05-2013 15:37
10.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7376,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7390,25 3 mies. 7376,50

Aluminium natychmiast 1847,5099,7 proc. 3 mies. 1874,75

Nikiel natychmiast 15322,50 3 mies. 15372,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1835,25 3 mies. 1868,25

</PRE>

(PAP)