Cena miedzi na LME wzrosła do 7367,50 USD za tonę

22-08-2013 15:07
22.08. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7367,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7340,25 3 mies. 7367,50

Aluminium natychmiast 1857,2599,7 proc. 3 mies. 1904,25

Cyna natychmiast 21997,50 3 mies. 21927,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1941,50 3 mies. 1967,00

</PRE>

(PAP)

wst/