Cena miedzi na LME wzrosła do 7116,75 USD za tonę

29-04-2013 15:35
29.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7116,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7078,50 3 mies. 7116,75

Aluminium natychmiast 1846,2599,7 proc. 3 mies. 1881,25

Nikiel natychmiast 15282,50 3 mies. 15375,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1861,75 3 mies. 1896,75

</PRE>

(PAP)