Cena miedzi na LME wzrosła do 6775,25 za tonę

28-06-2013 15:24
28.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6775,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6750,25 3 mies. 6775,25

Aluminium natychmiast 1730,7599,7 proc. 3 mies. 1775,50

Nikiel natychmiast 13677,50 3 mies. 13707,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1822,75 3 mies. 1854,50

</PRE>

(PAP)