Cena miedzi na LME spadła do 8189,50 USD za tonę 01-02-2013 15:08

01-02-2013 15:08
01.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8189,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8159,75 3 mies. 8189,50

Ołów natychmiast 2425,50 3 mies. 2436,50

Aluminium natychmiast 2055,7599,7 proc. 3 mies. 2091,75

Cyna natychmiast 24807,50 3 mies. 24825,00

Nikiel natychmiast 18377,50 3 mies. 18447,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2129,50 3 mies. 2149,50

</PRE>

(PAP)

mj/