Cena miedzi na LME spadła do 8112,00 USD za tonę

18-02-2013 14:58
18.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8112,00 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8075,25 3 mies. 8112,00

Ołów natychmiast 2395,25 3 mies. 2416,25

Aluminium natychmiast 2085,7599,7 proc. 3 mies. 2130,50

Cyna natychmiast 24697,50 3 mies. 24667,50

Nikiel natychmiast 17932,50 3 mies. 18007,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2132,75 3 mies. 2167,25

</PRE>

(PAP)

mj/ jtt/