Cena miedzi na LME spadła do 8038,50 USD za tonę

20-02-2013 15:01
20.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8038,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8009,25 3 mies. 8038,50

Ołów natychmiast 2363,75 3 mies. 2381,00

Aluminium natychmiast 2065,2599,7 proc. 3 mies. 2109,50

Cyna natychmiast 23897,50 3 mies. 23912,50

Nikiel natychmiast 17195,00 3 mies. 17280,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2136,25 3 mies. 2159,50

</PRE>

(PAP)

mj/