Cena miedzi na LME spadła do 7874,75 USD za tonę

21-02-2013 15:07
21.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7874,75 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7847,25 3 mies. 7874,75

Ołów natychmiast 2314,50 3 mies. 2329,75

Aluminium natychmiast 2046,7599,7 proc. 3 mies. 2086,25

Cyna natychmiast 23125,00 3 mies. 23122,50

Nikiel natychmiast 16762,50 3 mies. 16842,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2086,25 3 mies. 2108,75

</PRE>

(PAP)

mj/ ana/