Cena miedzi na LME spadła do 7794,00 USD za tonę

26-02-2013 15:16
26.02. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7794,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7784,50 3 mies. 7794,00

Ołów natychmiast 2279,50 3 mies. 2289,50

Aluminium natychmiast 1970,7599,7 proc. 3 mies. 2014,25

Cyna natychmiast 23162,50 3 mies. 23150,00

Nikiel natychmiast 16512,50 3 mies. 16592,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2071,75 3 mies. 2078,50

</PRE>

(PAP)

mj/