Cena miedzi na LME spadła do 7790,25 za tonę

14-03-2013 15:27
14.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7790,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7761,75 3 mies. 7790,25

Aluminium natychmiast 1937,7599,7 proc. 3 mies. 1978,25

Nikiel natychmiast 16982,50 3 mies. 17077,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1953,50 3 mies. 1982,75

</PRE>

(PAP)