Cena miedzi na LME spadła do 7701,25 za tonę

11-03-2013 15:34
11.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7701,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7676,00 3 mies. 7701,25

Aluminium natychmiast 1895,2599,7 proc. 3 mies. 1940,25

Nikiel natychmiast 16647,50 3 mies. 16697,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1916,25 3 mies. 1937,75

</PRE>

(PAP)