Cena miedzi na LME spadła do 7664,50 USD za tonę

01-03-2013 15:11
01.03. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7664,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7620,25 3 mies. 7664,50

Ołów natychmiast 2219,50 3 mies. 2236,00

Aluminium natychmiast 1914,2599,7 proc. 3 mies. 1961,50

Cyna natychmiast 23042,50 3 mies. 23087,50

Nikiel natychmiast 16422,50 3 mies. 16482,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2001,50 3 mies. 2018,75

</PRE>

(PAP)

mj/