Cena miedzi na LME spadła do 7639,50 za tonę

25-03-2013 15:34
25.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7639,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7601,75 3 mies. 7639,50

Aluminium natychmiast 1898,2599,7 proc. 3 mies. 1931,75

Nikiel natychmiast 16927,50 3 mies. 17005,00

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1909,25 3 mies. 1939,50

</PRE>

(PAP)