Cena miedzi na LME spadła do 7602,50 za tonę

27-03-2013 15:15
27.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7602,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7569,75 3 mies. 7602,50

Aluminium natychmiast 1867,2599,7 proc. 3 mies. 1900,25

Nikiel natychmiast 16667,50 3 mies. 16722,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1853,50 3 mies. 1885,50

</PRE>

(PAP)