Cena miedzi na LME spadła do 7568,50 za tonę

19-03-2013 15:32
19.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7568,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7538,00 3 mies. 7568,50

Aluminium natychmiast 1902,2599,7 proc. 3 mies. 1945,75

Nikiel natychmiast 16607,50 3 mies. 16657,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1887,75 3 mies. 1921,00

</PRE>

(PAP)