Cena miedzi na LME spadła do 7.374,00 USD za tonę

04-04-2013 15:47
04.04. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7.374,00 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7336,25 3 mies. 7374,00

Ołów natychmiast 2037,25 3 mies. 2061,50

Aluminium natychmiast 1833,2599,7 proc. 3 mies. 1862,25

Cyna natychmiast 22720,00 3 mies. 22712,50

Nikiel natychmiast 16037,50 3 mies. 16102,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1835,75 3 mies. 1870,75

</PRE>

(PAP)

mj/