Cena miedzi na LME spadła do 7.346,25 USD za tonę

06-06-2013 15:16
06.06. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7.346,25 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7310,75 3 mies. 7346,25

Ołów natychmiast 2205,25 3 mies. 2205,75

Aluminium natychmiast 1927,2599,7 proc. 3 mies. 1957,25

Cyna natychmiast 20895,00 3 mies. 20922,50

Nikiel natychmiast 14917,50 3 mies. 15062,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1895,25 3 mies. 1928,00

</PRE>

(PAP)

mj/