Cena miedzi na LME spadła do 7319,75 za tonę

23-05-2013 15:36
23.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7319,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7285,25 3 mies. 7319,75

Aluminium natychmiast 1825,7599,7 proc. 3 mies. 1857,50

Nikiel natychmiast 14752,50 3 mies. 14852,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1820,25 3 mies. 1854,00

</PRE>

(PAP)