Cena miedzi na LME spadła do 7.270,25 USD za tonę

31-05-2013 15:11
31.05. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7.270,25 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7240,50 3 mies. 7270,25

Ołów natychmiast 2192,75 3 mies. 2186,50

Aluminium natychmiast 1875,2599,7 proc. 3 mies. 1904,00

Cyna natychmiast 20822,50 3 mies. 20897,50

Nikiel natychmiast 14632,50 3 mies. 14705,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1881,75 3 mies. 1913,50

</PRE>

(PAP)

mj/