Cena miedzi na LME spadła do 7155,25 za tonę

15-04-2013 15:30
15.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7155,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7120,25 3 mies. 7155,25

Aluminium natychmiast 1803,7599,7 proc. 3 mies. 1841,75

Nikiel natychmiast 15452,50 3 mies. 15547,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1813,25 3 mies. 1848,75

</PRE>

(PAP)