Cena miedzi na LME spadła do 7152,50 za tonę

10-06-2013 15:23
10.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7152,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7119,75 3 mies. 7152,50

Aluminium natychmiast 1883,5099,7 proc. 3 mies. 1923,50

Nikiel natychmiast 14852,50 3 mies. 14947,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1849,25 3 mies. 1884,50

</PRE>

(PAP)