Cena miedzi na LME spadła do 7142,50 za tonę

15-05-2013 15:07
15.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7142,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7095,25 3 mies. 7142,50

Aluminium natychmiast 1800,2599,7 proc. 3 mies. 1834,50

Nikiel natychmiast 14827,50 3 mies. 14902,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1792,25 3 mies. 1824,50

</PRE>

(PAP)