Cena miedzi na LME spadła do 7123,50 za tonę

05-09-2013 15:27
05.09. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7123,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7125,00 3 mies. 7123,50

Aluminium natychmiast 1744,2599,7 proc. 3 mies. 1799,50

Nikiel natychmiast 13537,50 3 mies. 13677,50

Cyna natychmiast 21775,00 3 mies. 21872,50

</PRE>

(PAP)