Cena miedzi na LME spadła do 7093,25 za tonę

13-06-2013 15:17
13.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7093,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7057,25 3 mies. 7093,25

Aluminium natychmiast 1812,7599,7 proc. 3 mies. 1855,75

Nikiel natychmiast 14027,50 3 mies. 14112,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1815,25 3 mies. 1854,75

</PRE>

(PAP)