Cena miedzi na LME spadła do 7085,25 za tonę

14-06-2013 15:07
14.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7085,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7044,50 3 mies. 7085,25

Aluminium natychmiast 1815,2599,7 proc. 3 mies. 1855,25

Nikiel natychmiast 14227,50 3 mies. 14335,00

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1817,75 3 mies. 1854,25

</PRE>

(PAP)