Cena miedzi na LME spadła do 7066,00 za tonę

17-06-2013 15:28
17.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7066,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7020,25 3 mies. 7066,00

Aluminium natychmiast 1789,2599,7 proc. 3 mies. 1836,00

Nikiel natychmiast 14082,50 3 mies. 14177,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1815,75 3 mies. 1851,25

</PRE>

(PAP)