Cena miedzi na LME spadła do 7010,25 za tonę

18-06-2013 15:39
18.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7010,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6970,25 3 mies. 7010,25

Aluminium natychmiast 1794,7599,7 proc. 3 mies. 1837,75

Nikiel natychmiast 14012,50 3 mies. 14052,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1816,50 3 mies. 1851,75

</PRE>

(PAP)