Cena miedzi na LME spadła do 6.990,00 USD za tonę

23-07-2013 16:07
23.07. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6.990,00 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6960,50 3 mies. 6990,00

Ołów natychmiast 2039,25 3 mies. 2047,25

Aluminium natychmiast 1801,2599,7 proc. 3 mies. 1846,50

Cyna natychmiast 19397,50 3 mies. 19447,50

Nikiel natychmiast 13972,50 3 mies. 14045,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1837,25 3 mies. 1874,25*

* notowanie z poniedziałku

</PRE>

(PAP)

mj/