Cena miedzi na LME spadła do 6915,75 za tonę

22-04-2013 15:34
22.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6915,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6875,00 3 mies. 6915,75

Aluminium natychmiast 1840,7599,7 proc. 3 mies. 1872,50

Nikiel natychmiast 15177,50 3 mies. 15227,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1836,25 3 mies. 1874,75

</PRE>

(PAP)