Cena miedzi na LME spadła do 6906,25 za tonę

01-05-2013 16:05
01.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6906,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6872,50 3 mies. 6906,25

Aluminium natychmiast 1788,2599,7 proc. 3 mies. 1825,25

Nikiel natychmiast 14972,50 3 mies. 15052,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1803,25 3 mies. 1837,50

</PRE>

(PAP)