Cena miedzi na LME spadła do 6842,00 za tonę

05-07-2013 15:41
05.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6842,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6820,50 3 mies. 6842,00

Aluminium natychmiast 1742,7599,7 proc. 3 mies. 1786,50

Nikiel natychmiast 13527,50 3 mies. 13602,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1805,25 3 mies. 1838,25

</PRE>

(PAP)