Cena miedzi na LME spadła do 6841,00 za tonę

23-04-2013 15:32
23.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6841,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6810,50 3 mies. 6841,00

Aluminium natychmiast 1858,2599,7 proc. 3 mies. 1888,25

Nikiel natychmiast 15082,50 3 mies. 15152,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1829,25 3 mies. 1869,50

</PRE>

(PAP)