Cena miedzi na LME spadła do 6715,25 za tonę

26-06-2013 15:32
26.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6715,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6685,25 3 mies. 6715,25

Aluminium natychmiast 1732,7599,7 proc. 3 mies. 1779,25

Nikiel natychmiast 13557,50 3 mies. 13612,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1800,75 3 mies. 1835,25

</PRE>

(PAP)